1. Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy

2. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie

3. Gotówka za pobraniem, płatność przez klienta przy dokonywaniu Dostawy